ETIKA A COMPLIANCE

Základné hodnoty nášho podnikania

PRI NAŠOM PODNIKANÍ SA RIADIME NIEKOĽKÝMI ZÁKLADNÝMI HODNOTAMI.

Oblasť dodržiavania etických a právnych noriem, nulová tolerancia korupcie, diskriminácie a protisúťažného správania patrí trvale k prioritám skupiny Veolia. Veríme, že bez nich nie je podnikanie možné vybudovať. Usiluje sa o podnikanie, ktoré je dlhodobo udržateľné.

Všetky tieto hodnoty sme vpísali do nášho etického kódexu. Hoci základné hodnoty nášho podnikania sú pevne dané, v dnešnom rýchlo sa meniacom svete musíme aj my pružne reagovať na nové výzvy a štandardy. Preto pravidelne aktualizujeme rozsah pravidiel, ktorými sa riadime.

Prijali sme súbor pravidiel správanie s cieľom predchádzať korupcii. Demonštrujeme tým, že chceme podnikať s čistým štítom a nehodláme tolerovať korupciu.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Etický kódex – normy VEOLIA

Pravidlá správania s cieľom predchádzať korupcii

Riadenie a minimalizácia rizika spáchania trestných činov v rámci skupiny

OZNÁMENIE KONFLIKTU ZÁUJMOV ALEBO KORUPCIE

V prípade, že máte podozrenie, že došlo k incidentu v súvislosti s protikorupčným správaním firmy, zadajte prosím, základné informácie potrebné pre riešenie Vášho podozrenia. Vaša požiadavka sa dostane ku kompetentným osobám a o jej riešení budete informovaný na Vami zadanej mailovej adrese.