KONTAKT

ČOVSPOL, a.s.
Magnetová 12 (budova PPC)
831 04 Bratislava 5
Slovenská republika

mob.: +421 948 410 594
mob.: +421 918 881 238
e-mail: covspol@veolia.com

IČO: 35811188
DIČ: 2020202239
IČ DPH: SK2020202239

Zapísaná v: Okr. súd Bratislava I,
OR odd. Sa, vložka č. 2706/B

Bankové spojenie:
Komerční banka
č. účtu: 35-6853400257/8100
IBAN:
SK56 8100 0000 3568 5340 0257

KONTAKTY

Výstavba ČOV
a kanalizácií

Ing. Miroslav Tatara

projektový manažér

Tel.: +421 903 500 865
e-mail: miroslav.tatara@veolia.com

Úprava procesných
a odpadových vôd

managerIcon

Ing. Juraj Kecskés, PhD.

chemik / technológ

Tel.: +421 903 500 869
e-mail: juraj.kecskes@veolia.com

Pachové
inžinierstvo

Ing. Igor Kordoš

process engineer

Tel.: +421 903 209 126
e-mail: igor.kordos@veolia.com

Mgr. Natália Fitková

office manager

Tel.: +421 948 410 594
e-mail: covspol@veolia.com

managerIcon

Ing. Jakub Kopernický

rozpočtár

Tel.: +421 948 282 414
e-mail: rozpoctar.covspol@veolia.com

Ing. Pavol Fitko

poverený vedením

Tel.: +421 918 881 238
e-mail: pavol.fitko@veolia.com