PROFIL SPOLOČNOSTI

Pôsobnosť a aktivity ČOVSPOL

Spoločnosť ČOVSPOL pôsobí na vodohospodárskom trhu od roku 1990. V roku 2007 sa spoločnosť ČOVSPOL začlenila do medzinárodnej skupiny VEOLIA, ktorá je svetovým lídrom v oblasti vodného hospodárstva a čistenia komunálnych aj priemyselných odpadových vôd.

Vstup do medzinárodnej skupiny znamenal pre firmu krok vpred z hľadiska dostupnosti nových technológií a know-how v rámci sesterských spoločností skupiny Veolia. Firma Čovspol tak rozšírila svoje portfólio o inovatívne svetové technológie čistenia a úpravy vôd, neutralizácie pachových látok a stala sa aj výhradným dodávateľom priemyselných chemikálii Hydrex™ pre slovenský trh. Chemikálie Hydrex sú určené najmä pre energetický priemysel, teplárne a priemyselné závody využívajúce paru a chladenie.

Podľa potrieb klienta vypracúvame návrhy technologických riešení čistenia odpadových vôd.

Podieľame sa na príprave projektovej dokumentácie stokových sietí a ČOV. Klientom navrhujeme optimálne technické riešenia s ohľadom na minimalizáciu investičných aj prevádzkových nákladov a možné využitie existujúcich zdrojov.

Vďaka širokej sieti dodávateľov poskytujeme našim klientom najlepšie ceny technologických zariadení (korporatívne ceny skupiny Veolia) a vďaka podpore a know-how materskej spoločnosti poskytujeme komplexné služby v oblasti čistenia a úpravy vôd od technického návrhu až po realizáciu ČOV a chemických programov pre úpravu priemyselných vôd, chemického režimu kotlových vôd a chladiacich okruhov.

Tím kvalifikovaných odborníkov je zárukou vysokej kvality a flexibility prác. Dôkazom sú desiatky úspešných projektov zrealizovaných nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

managerIcon
Ing. Miroslav Fajčík
predseda predstavenstva
managerIcon
Ing. Peter Dobrý
člen predstavenstva
managerIcon
Ing. Peter Martinka
člen predstavenstva
Ing. Pavol Fitko
poverený vedením

PREJSŤ NA