logo by Veolia

Profesionálne riešenia vodného hospodárstva
a neutralizácie pachových látok

TECHNOLOGICKÉ
RIEŠENIA

Technológie pre úpravu
napájacích a cirkulačných vôd

CHEMICKÉ
PROGRAMY

Komplexné chemické programy
pre priemyselné aplikácie

CERTIFIKÁTY
A OCENENIA

V rámci manažérstva kvality
sledujeme najnovšie trendy

NAŠE REALIZÁCIE